فهرست مقالات


شماره 4 سال 4 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970906140503000194 شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء
سید جواد ورعی
سید امین ورعی
2 139709071348453000200 نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع)
حامد نیکونهاد
فاطمه سادات نقوی
3 139709071435163000201 چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط
علی محمد سرلک
4 139709071438523000202 نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت
محمد جواد ارسطا
امید خاکی
5 139709071441553000203 ملاحظاتی بر تأثیر «سیاست‌های کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی 1395»
سید مهدی دادمرزی
6 139709111232303000207 مردم و حکومت غیر اسلامی
علی فتاحی زفرقندی
علی بهادری جهادری

شماره 3 سال 3 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139706031455293000140 دستور گرایی از منظر شهید بهشتی در پرتو نظریه امت و امامت
علی مشهدی
آیت الله جلیلی مراد
2 13970603157593000141 حکومت دینی و دموکراسی ( بررسی آراء و اندیشه های دکتر محمد مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی)
احمد رشیدی
جمال مختاری
3 139706031510343000142 بررسی تطبیقی امنیت اخلاقی در اسلام و اسناد حقوق بشر
حسین جوان آراسته
احسان سعیدی صابر
4 139706031513323000143 انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه
کاظم سیدباقری
5 139706031518243000144 ولایت بر بدن
سید سجاد ایزدهی
6 139706031524563000145 ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردم‌سالاری دینی
محمد منصوری بروجنی

شماره 2 سال 2 پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970603130283000134 زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی
محمد جواد ارسطا
2 13970603132313000135 ولایت فقيه يا نظارت فقيه
سید احمد حبیب نژاد
3 13970603133593000136 بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی
فاطمه رجایی
4 139706031311103000137 حق دین داری و رابطه آن با مردم سالاری دینی
محمد تقی دشتی
5 139706031313473000138 حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی
عبدالوهاب فراتی
6 13970603131793000139 وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت‌فقیه
حامد کرمی
محمد علی حیدری

شماره 1 سال 1 بهار - تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139706031148273000128 نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)
محمد جواد ارسطا
2 13970603123233000129 جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت
سید احمد حبیب نژاد
علی اکبر عبدالاحدی مقدم
3 13970603129493000130 نسبت سنجی مفهوم آزادی و اخلاق در حکومت دینی با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیده فاطمه فقیهی
4 139706031233573000131 استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه
حسن صادقیان
5 13970603123903000132 تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکيد بر آموزههای قـرآنی
مهدیه سادات مستقیمی
6 139706031241293000133 استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایـت فقـیه
فرج الله هدایت نیا

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)