جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139706031313473000138 حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی
عبدالوهاب فراتی
2 13970603157593000141 حکومت دینی و دموکراسی ( بررسی آراء و اندیشه های دکتر محمد مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی)
جمال مختاری
احمد رشیدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)