آخرین شماره


شماره 4 سال 4
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف‌الغطاء ( DOI : 0)
( سید جواد ورعی - سید امین ورعی )
2 - نقش (تأثیر) اراده و رضایت مردم در مشروعیت حکومت معصوم (ع) ( DOI : 0)
( حامد نیکونهاد - فاطمه سادات نقوی )
3 - چیستی مذاق شرع، حجیت و نقش آن در استنباط ( DOI : 0)
( علی محمد سرلک )
4 - نحوه مواجهۀ امیرالمؤمنین(ع) با صاحبان قدرت ( DOI : 0)
( محمد جواد ارسطا - امید خاکی )
5 - ملاحظاتی بر تأثیر «سیاست‌های کلی نظام» بر تقنین با تأکید بر «سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی 1395» ( DOI : 0)
( سید مهدی دادمرزی )
6 - مردم و حکومت غیر اسلامی ( DOI : 0)
( علی فتاحی زفرقندی - علی بهادری جهادری )